Konya Ticaret Odası Mesleki Eğitim Merkezi Hoşgeldiniz.

Talaşlı İmalat İşlemleri Eğitimi

İMALAT İŞLEMLERİ
64 SAAT
MAKİNE TEKNOLOJİLERİ

1.TEMEL TORNALAMA İŞLEMLERİ
Torna Tezgahları
1. Tanımı 2. Torna Tezgahı Çeşitleri 3. Üniversal Torna Tezgahı ve Kısımları
A. Torna Kesicilerinin Sınıflan dırılma ları
1. Gereçlerine Göre
a. Takım Çeliği Kalemler b.Seri Çelik Kalemler c. Sert Maden Uçlar
2. Biçimlerine Göre
a. Sağ ve Sol Kaba Talaş Kalemleri b. Sağ ve Sol Yan Kalemleri c. Alın Tornalama Kalemleri d. Kanal Kalemleri e.Vida Kalemleri f.İç ve Dış Profil Kalem leri g. Delik Kalemleri h. Keski Kalemleri
B. Torna Kalemleri Gereçlerini Tanıma ve İşe Göre Kalem Gerecini Seçme
C. Yapılacak İşleme Göre Kalemin Bileme Şeklini Seçme,
D. Elde Kalemleri Emniyet Kurallarına Uyarak Bileyebilmek İçin Taş Seçimini Yapma
E. Sağ ve Sol Kaba Talaş Kalemlerini Bileme
F. Sağ ve Sol Yan Kalemlerini Bileme
G. Bilenen Kalemlerin Gaz ve Yağ Taşları İle Çapağını Alma
2. KESİCİLERİ BAĞLAMA
A. Katerler
a. Düz Saplı Katerler b. Sert Maden Uçlu Katerler c. Keski Katerleri d. Delik Katerleri e. Vida Kalemi Katerleri f. Özel Katerler g. Kalemin Katere, Katerin Katerliğe Bağlanışı
B. Kesiciyi Punta Ekseninde Bağlama
C. Uygun Kesme Şartları
1. Kesmenin Teorisi 2. Kesici Ağızların Keskinliği 3. Kesicinin İşleme Göre Uygun Şekilde Düzenlenmesi 4. Kesicinin Açılarının Tablolardan Bulunması
D. Kesme Sıvısı
a. Kesmedeki Fonksiyonu b. Kesicinin Ömrüne Etkisi c. İş Yüzey Kalitesi Üzerindeki Etkisi
İŞ PARÇALARI NI BAĞLAMA
A. Bağlama Araçları
1. Üç ve Dört Ayaklı Üniversal Ayna 2. Mengeneli Ayna 3. Delikli Düz Ayna 4. Fırdöndü Aynası 5.Kombine Ayna 6.Mıknatıslı Ayna 7.Pensler 8.İş Kalıpları
B. Bağlamada Salgı Kontrolü
C. Aynaları Teknolojik Kurallara Uyarak Fener Mili Üzerindeki Yerlerine Takma
E. Aynaların Ters ve Düz Ayaklarını Söküp Takmasını Yapma
F. Parçaları Aynalara Emniyetli ve Salgısız Şekilde Bağlama
ALIN TORNALAMA
A. Parçaları Aynalara Emniyetli ve Salgısız Şekilde Bağlama
B. Kesme Hızına Göre Devir Sayısı ve İlerlemeyi Ayarlama
C. Alın Yüzeylerin Kaba ve İnce Tornalanmasını Yapma
PUNTA DELİĞİ DELME
1. Torna Edilecek Parçanın Çapına, Kullanılma Yerine ve Amacına Uygun Punta Matkabını Seçme,
2. Tornada Punta Matkabı Bağlama Araçlarını Seçme
a. Mandren b. Pens
3. Torna Tezgahını ve İşin Alın Yüzeyini Punta Yuvası Açmaya Hazırlama,
4. Punta Yuvasını Açmak.
a. Koruyucu Havşalı, b. Koruyucu Havşasız,
SİLİNDİRİK TORNALAMA
A. İş Parçasını Ayna Punta Arasında Bağlama
B. İki Punta Arasında Bağlama
1. Fırdöndü Aynasını Bağlama 2. İş Parçasına Fırdöndü Bağlama
3. İş Parçasını Fırdöndü Aynasında İki Punta Arasında Bağlama
4. İş Parçasının Salgısını Kontrol Etme
C. Silindirik Dış Yüzey Tornalama
KADEMELİ TORNALAMA
A. İş Parçasını Ayna Punta Arasında Bağlama
B. Uygun Sağ ve Sol Yan Kalemi Seçmek ve Hazırlamak
C. Kademeli Yüzey Tornalamak
D. Dik Yan Yüzeyleri Tornalamak
E. Kademelere Pah Kırmak
KANAL AÇMA
A. İş Parçasını Ayna Punta Arasında Bağlama
B. Kanal Kalemini Bağlama
C. Kanal Tornalamak İçin Devir Sayısını Ayarlama
D. Kanal Tornalama
E. Kanal Yan Yüzlerini Tornalama
F. Çapak Alma
KONİK TORNALAMA
Siperi Çevirerek Konik Tornalama
1. Siperi Uygun Açıya Ayarlama
Gezer Punta İle Konik Tornalama
1. Koniklik Oranına Uygun Olarak Gezer Puntayı Kaydırma 2. Punta Kaçıklığını Kontrol Etme
Konikliği Kovan, Mastar Veya Mikrometre ile Kontrol Etme
TIRTIL ÇEKME
A. Tırtıl Makaraları
1. Çeşitleri a. Düz Tırtıl b. Çapraz Tırtıl
B. Tırtıl Çekme İçin Tezgahın Hazırlanması
1. Tırtıl Makarasının Düzenlenmesi
2. Tırtıl Çekme İçin Devir Ayarlanması 3. Tırtıl Çekme İçin Uygun İlerlemenin Ayarlanması 4. Tırtıl Çekme İşlemi
B. Tırtıl Çekilen Yüzeyin Kontrolü
C. Yağ Kullanmanın Önemi
KILAVUZ İLE VİDA AÇMA
1. Parçanın Vida Ölçüsüne Uygun Delinmesi ve Havşalanması
2. Makine Kılavuzu ve Aparatının Seçilerek Bağlanması
3. El Kılavuzunun Tornada Ağızlatılması
4. Kesme Yağı Kullanarak Vidanın Açılması
5. Açılan Vidavın Kontrol Edilmesi
PAFTA İLE VİDA AÇMA
1. Parçayı Vida Çapından 0,1 – 0,2 Mm Küçük Tornalama
2. Parça Ucuna Uygun Pah Kırma
3. Vidaya Uygun Pafta Lokması ve Pafta Çekme Başlığının Seçimi ve Başlığın Tornaya Bağlanması
4. Vida Açmada Uygun Kesme Yağının Kullanılması
5. Pafta ile Vida Açılması
6. Açılan Vidanın Kontrol Edilmwsi
13. TEMEL FREZELEME İŞLEMLERİ
Freze Tezgahları 1.Tanımı 2.Freze Tezgahı Çeşitleri 3.Üniversal Freze Tezgahı ve Kısımları
A.Freze Çakılarını Biçimlerine Göre Tanıtılması ve Kullanıldığı Yerler
1.Silindirik Frezeler 2.Kanal Frezeleri 3.Alın Frezeleri 4 Açı Frezeleri 5.Parmak Frezeler 6.T Fre zeler 7.Modül Frezeler 8.Biçim ( Profil) Frezeler
B. Freze Çakılarının Dişlerinin Yapılışına Göre Tanıtıl ması
1.Takma Dişli Freze Çakıları 2.Eksantrik Torna Edilmiş “ Sabit Kesitli “ Freze Çakıları 3.Normal “ Biçimde “ ( Sivri Diş ) Freze Çakıları
C.Freze Çakıla rının Yapıldığı Malzemelere Göre Tanıtılması
1.Takım Çeliği Çakılar 2. Seri Çelik Çakılar 3.Sert Maden Uçlu Çakılar
D.Freze Çakılarının Tezgaha Bağlanması
1.Çakıların Fener Miline Bağlanması 2.Çakıların Malafalara Bağ lanması 3.Saplı Çakıların Mandren ve Kovanlarla Bağlanması
E.Başlıklar
1.Üviversal Başlıklar 2. Ek santrik Başlıklar a. Tanıtılmaları b. Kullanıldığı Yerler c. Sökülüp Takılmaları
14. İŞ PARÇALARI NI BAĞLAMA
A. Mengenenin Tezgaha Bağlanması
1- Ağızlar Gövdeye Paralel 2- Ağızlar Gövdeye Dik
B. Mengene ile Bağlama
1. Vidalı Mengenelerle 2. Eksantrikli Mengenelerle 3. Hidrolik ve Pnömatik Mengenelerle
C. Cıvata ve Pabuçlarla Bağlama
1. Bağlama Cıvata ve Somunları 2. Pabuçlar ve Çeşitleri 3. Dayama Parçaları ve Çeşitleri 4. Cıvata ve Pabuçlarla Bağlama Kuralları
D. Özel Bağlama Kalıp ve Araçları, Sinüs Tablaları İle Bağlama
E. Divizöre Bağlama
1. Amerikan Aynasıyla 2. Ayna – Punta Arasına 3. Fırdöndü Aynası ve Punta “ İki Punta Arasına” Bağlama
F. Freze Tezgahlarında Kullanılan Fırdöndülerin Tanıtımı
DÜZLEM YÜZEY FREZELEME
A. Düzlem Yüzeyin Durumu ve Büyüklüğüne Göre Freze Çakısı Seçmek
B. Freze Çakısı Dönüş Yönüne Göre Tabla İlerleme Yönünün Açıklanması
C. İşe Uygun Talaş Derinliği ve İlerleme Ayarı
EĞİK YÜZEY FREZELEME
A. Düşey Yüzeylerin Frezelenmesi
1. Düşey Fre zeleme Yapabilmek İçin Uygun Bağlama Araçları ile İşlerin Tezgaha Bağlanması 2. Bağlantıların Doğruluğunu Kontrol Etme
B. Eğik Yüzeylerin Frezelenmesi
1. Eğik Yüzey Frezeleme Yapabilmek İçin Uygun Bağlama Aparat ve Araçlarını Kullanarak İşlerin Makineye Bağlanması 2. Bağlantıların Doğruluğunu Kontrol Etme
C. Düşey ve Eğik Yüzeylerin Frezelenmesinde Dikkat Edilecek Kurallar
17. KANAL VE CEP FREZELEME
A. Kanal Açmak İçin İş Parçasını Freze Tezgahı Tablasına Paralele Bağlamak
B. Kullanılacak Çakı Seçimi ve Doğru Bağlama Yöntemleri
1. Kanal Freze Çakısı 2. Parmak Freze Çakısı
C. Kanal Açarken Emniyet Tedbirlerini Alma
D. Açılmış Kanalların Kontrolü
E. Parmak Freze ile Cep Açma
18. TEMEL TAŞLAMA İŞLEMLERİ
A. Zımpara Taşları
1. Zımpara Taşının Yapısı a. Aşındırıcı Maddeler b. Birleştirme Elemanları c. Dokusu d. Sertliği 2. Taş Etiketine Ait Bilgiler
B. Dengeleme Yöntemleri
1. Statik Dengeleme 2. Dinamik Dengeleme
C. Taşın Bağlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar
D. Zımpara Taşı Bileme Elemanları
1. Bileme Diski 2. Bileme Topacı 3. Elmas Bileyici
E. Zımpara Taşının Bilenmesi
19. TAŞLAMA TEZGAHLARINI ÇALIŞTIRMA
1. Düzlem Yüzey Taşlama Tezgâhları,
a. Yatay Milli b. Düşey Milli
2. Düzlem Yüzey Taşlama Tezgâhları nın Önemli Kısımları,
3. İşe Uygun Taşlama Tezgâhı nı Seçme
4. Silindirik Taşlama Tezgâhının Kısımları
5. İş Bağlama Araçları
a.Tezgâh Mengeneleri b.Bağlama Cıvata ve Pabuçları c. Mıknatıslı Tabla d.İş Kalıpları e.Divizör ve Karşılık Puntası
6.Taşlama Tezgâhı Kontrol Paneli
20. DÜZLEM YÜZEY TAŞLAMA
1. Düzlem Yüzey Taşlama Tezgâhları
a. Yatay Taşlama Tezgahları b. Düşey Taşlama Tezgahları
2. Düzlem Taşlama Tezgâhlarına İş Bağlama Şekilleri
a. Mıknatıslı Bağlama b. Mıknatıssız Bağlama
3. Düzlem Taşlama Tezgâhlarında Meydana Gelmesi Muhtemel Arızalar ve Bunların Giderilmesi
4. Düzlem Yüzey Taşlama Tezgâhlarına Taşların Bağlanması
5. Düzlem Yüzey Taşlamada İşlem Sırası
6. Düzlem Yüzey Taşlamada Dikkat Edilecek Kurallar
7. CNC Taşlama Tezgâhları ve Özellikleri
a. Kısımları b. Çalışma Prensibi c. Kullanıldığı Yerler
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEResmi verilen parçanın istenen toleranslar içerisinde işlenerek tamamlanması


(Bu Program KTO MEM tarafından hazırlanmış olup her hafta 8 saat kurs düzenlemek üzere 2 aylık bir eğitimi kapsamaktadır. Kursiyerlerin CNC Torna tezgahında çalışmış olmaları ve CNC Torna tezgahını kullanabiliyor olmaları kursun ön şartıdır. Kursiyerlerin orta ve ileri seviyede; CNC Tornada programlama yaparak imalat sektöründe verimli bir şekilde çalışmaları hedeflenmektedir.)

Çerezler Hakkında Bilgilendirme

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır.Web sitemizi kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz.

Kabul et Aydınlatma Metni